Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu …

… okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy autobiograficzne, C 25 r).
„Czuję przede wszystkim, że teraz zacznie się moje posłannictwo pociągania dusz do miłowania Boga tak,jak ja Go miłuję, wskazywania im mojej małej drogi. Jeśli Pan Bóg spełni moje pragnienie, moje niebo będzie aż do końca świata na ziemi. Tak, chcę, aby moje niebo polegało na czynieniu dobra na ziemi.
To nie jest niemożliwe, skoro nawet aniołowie, pogrążeni w wizji uszczęśliwiającej, czuwają nad nami”.

W związku z stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce polecamy wszystkie dzieci, a także osoby dotknięte koronawirusem św.Teresce oraz św.rodzicom Zelii i Ludwikowi Martin.