Siwcówka, XXII Ogólnopolska pielgrzymka 2019

Kunegunda Siwiec, żyła w XIX i XX wieku (urodziła się w 1876, a zmarła w 1955), u północnych podnóży Babiej Góry.Nie wyróżniała się od innych wiejskich kobiet, a jednak była od innych inna. Zachęcamy do zapoznania się z Kundusią poprzez nadprzyrodzone oświecenia zanotowane przez ks. Bronisława Bartkowskiego w książce „MIEJSCE MOJEGO MIŁOSIERDZIA I ODPOCZYNKU „.

Pan Jezus: Tak wielkiej krzywdy doznaję od grzeszników! Miłość moja jest wzgardzona, a pragnę zbawienia każdej duszy. Wynagradzaj miłością czystą, nieskalaną.Ci kapłani, którzy pozostaną po wojnie, będą odczuwać moją opiekę. Będą pracować gorliwie i zadośćczynić memu pragnieniu.We wszystkim opieraj się na miłosierdziu Bożym. Tych, którzy przychodzą do Mnie w Najświętszym Sakramencie, z prośbami, z utęsknieniem i pragnieniem,wysłuchuję i miłe Mi są ich prośby. Tych, którzy ze zwyczaju przychodzą, darzę łaskami, ale nie w tym stopniu, co tych, którzy przychodzą z utęsknieniem. Miłości mojej dla ludzi żadne pióro ludzkie nie opisze. W godzinę śmierci pozna dusza, jaką miłością ją ukochałem.Dusze w niebie są szczęśliwe, ale nie mogą już cierpieć i zbierać zasług. Natomiast przebywając na ziemi mają jeszcze czas na zbieranie zasług.
(I piątek miesiąca): Rozmyślaj dziś o miłości mojej ku tobie i twojej do Mnie. Pragnę ściślejszego zjednoczenia się z tobą, a w tym za mało jeszcze czuwasz i zaniedbujesz się.


W tym roku pielgrzymowanie do Kundusi miało miejsce 22 czerwca br.Po przywitaniu wszystkich pielgrzymów i odmówieniu Jutrzni o. Marcin rozpoczął konferencje na temat „Rezygnowanie z siebie dla służby”. Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza św.pod przewodnictwem ks.bp.Janusza Mastalskiego.