” Chrystus wewnętrzny Nauczyciel … „

W dniach od 14.09 do 16.09 b.r uczestniczyliśmy w rekolekcjach wspólnotowych w Domu Rekolekcyjnym Brata Ave Maria w Ślemieniu. Był to dla nas czas milczenia, czas adoracji, czas spotkania Jezusa w Eucharystii oraz czas poznania głębiej czym jest Rachunek sumienia, a także czas wspólnego śpiewu.

Nad ogrodem naszych dusz czuwał o.Zenon od św.Teresy i Dzieciątka Jezus, który od maja 2018 r jest naszym opiekunem. Jak wspominał rekolekcjonista – ” Stajemy wobec tajemnicy sumienia, a ono zawiera pytanie o prawdę. Czym jest prawda ?. Prawdą są przykazania, prawdą jest miłość Boga do człowieka. Rachunek sumienia to droga przemiany i właściwy klimat wewnętrznego wzrostu, ponieważ jest to klimat miłości i przebaczenia. ” 

Więcej na ten temat znajdziesz w książce o.Zenona ” W głębi serca rozstrzyga się wszystko