Triduum Paschalne

„Kamień od grobu zastały odsunięty.” (Łukasza 24,2)

Jezus oddał za nas swoje życie i zmartwychwstał trzeciego dnia!

W tym szczególnym okresie przeżywania najważniejszych prawd naszej wiary wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy poznania Jezusa Chrystusa, Jego męki i śmierci, zjednoczenia z Nim w cierpieniu i prawdziwego zmartwychwstania z Nim do nowego życia.

Alleluja, Jezus żyje!