0 Trójco Przenajświętsza…

 W niedzielę przeżyjemy Uroczystość Trójcy świętej. Życie w perspektywie trynitarnej jest celem każdego Karmelity…

Pozwolić formować się Ojcu Przedwiecznemu – aby mógł przez Ducha Świętego formować we mnie Serce swojego Syna.

Trojca św