XVI Ogólnopolska Pielgrzymka do grobu służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec

Pielgrzymka odbędzie się 22 czerwca 2013 roku.

Hasłem przewodnim tej Pielgrzymki są słowa Pana Jezusa, wypowiedziane do Sł. B.Kunegundy Siwiec:
” Jestem z Tobą zawsze o ile ty nie oddalasz się ode mnie ”

11.50 – Msza św.w kościele p.w. św.Anny w Stryszawie

ikona