14 listopada to Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego

Cała Rodzina Karmelitańska, która już żyje w Królestwie Niebieskim prowadzona przez Maryję stanowi dla nas wielką radość i chwałę dla Ojca Niebieskiego. Wszyscy Święci Karmelici dali się ukształtować na wzór Najświętszej Maryi Panny, żyli z Nią w bliskości i byli Jej apostołami. To od Niej nauczyli się żyć w Chrystusie, żyć miłością Chrystusa. Poświęcili swoje życie Kościołowi i duszom.

Módlmy się, aby przykład tych Świętych wychował nowe pokolenia Świętych braci i sióstr żyjąc z szacunkiem do Jezusa Chrystusa i służąc Mu z czystym sercem i czystym sumieniem, aby potrafili poświęcić się dzień i noc wraz z Maryją na kontemplację Słowa Bożego i wielkoduszną służbę ludzkości. Prosimy również, aby ten przykład naprawdę nas zarażał, przekazując nam ogromną i konkretną miłość do Chrystusa, do Kościoła i do całego świata.

HYMN
1 O Chryste, Zbawco ludzkości,
Czuwaj nad swymi sługami,
Wzruszony orędownictwem
Najświętszej Maryi Panny.

2 Niebieskich duchów zastępy
Wraz z patriarchów orszakiem,
Prorocy Sprawiedliwego,
Zło od nas wszelkie oddalcie.

3 Karmelu córki, synowie,
Dziewicy słudzy oddani,
Niech wasze modły to sprawią,
Byśmy zyskali zbawienie.

4 O męczennicy chwalebni,
Boga promienni wyznawcy,
Do nieba dojść nam pomóżcie
Waszym skutecznym błaganiem.

5 A wy, nietknięte dziewice,
Mnisi żyjący dla Pana
I wszyscy święci, uproście
Dla nas Królestwo Chrystusa.

6 Z Ojcem i Duchem Najświętszym
Tobie cześć, chwała, o Jezu,
Zrodzony z Panny Maryi, Matki
Ozdoby Karmelu. Amen.

Kościół jest niezawodnie Święty. Chrystus umiłował go jako Oblubienicę i wydał za nią samego siebie, aby ją uświęcić. Dlatego każdy w Kościele jest powołany do świętości. Kościół głosi tajemnicę paschalną świętych, którzy cierpieli z Chrystusem i są wraz z Nim uwielbieni, przedstawia wiernym ich przykład, który przyciąga wszystkich do Ojca przez Chrystusa i błaga o Boże dobrodziejstwa za ich zasługi. Święto obchodzone jest razem z kanonizowanymi i świętymi karmelitańskimi, wszystkimi sprawiedliwymi, członkami rodziny karmelitańskiej wszystkich języków, ras i narodów, których imiona są zapisane w Księdze Życia.