Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Nowennę tę odmawiamy za wszystkie chore i cierpiące dzieci polecone naszym modlitwom.

Nasz Karmel odmawia ją nieustannie, to znaczy w każdy dzień jedna z sióstr lub braci jest w trakcie odmawiania tej nowenny według ustalonego wewnętrznie harmonogramu.

Nowenna za wstawiennictwem

Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

i Najświętszego Oblicza

Boże, nasz Ojcze, Ty wysłuchujesz próśb tych, którzy służą Ci wiernie. Święta Teresa ufała, że „Ty spełnisz jej wolę w niebie, skoro ona zawsze pełniła Twoją wolę na ziemi”. Przez jej miłość do Ciebie, błagam wysłuchaj moją modlitwę, którą z ufnością do Ciebie zanoszę.
Ojcze nasz …

Panie Jezu, Synu Boży i nasz Zbawicielu, święta Teresa poświęciła swe doczesne życie dla zbawienia dusz i pragnęła „z nieba czynić dobro na ziemi”, a jako Twoja umiłowana oblubienica zabiegała zawsze o Twoją chwałę. Przyjmij także moje oddanie się Tobie i przez jej wstawiennictwo udziel mi łask, o które z ufnością Cię proszę.
Zdrowaś Maryjo …

Duchu Święty, zdroju łaski i miłości, Ty w swoim uprzedzającym działaniu obdarzyłeś św. Teresę Bożą miłością, a ona wspaniałomyślnie na nią odpowiedziała. Teraz, gdy nie zaznaje spoczynku, lecz oręduje za nami w niebie błagam Cię Duchu Pocieszycielu natchnij moją modlitwę i udziel mi łask, o które przez jej wstawiennictwo z ufnością Cię proszę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus wejrzyj na ufność, którą pokładam w Tobie, przyjmij moje błagania i wstaw się za mną do Najświętszej Maryi Panny, która obdarzyła Cię uzdrawiającym uśmiechem w cierpieniu. Wejrzyj także na udręczonych, na cierpiących i na wszystkich, którzy Cię wzywają. Jednoczę się z nimi jak z braćmi. Proszę Cię, niech udzielone mi zgodnie z Bożą wolą łaski, umocnią moją wiarę, nadzieję i miłość, wyjednają pomoc w chwili śmierci i wieczną radość dzieci Bożych w niebie. Amen.

Modlitwa matki chorego dziecka

Święta Tereso, którą za życia na ziemi Bóg dotykał oprócz innych cierpień, także cierpieniem fizycznym, znasz więc dobrze ból ciała. Jako matka mego chorego dziecka, zwracam sie z pokorną prośbą do Ciebie, byś uprosiła u Miłosiernego Boga łaskę zdrowia dla mojego dziecka. Przypominasz sobie, z jaką nadzieją i pobożnością, Twój ojciec i Twoje siostry, zanosili do Boga i Matki Najświętszej prośby o Twoje uzdrowienie. Ich prośby zostały wysłuchane. Matka Najświętsza uśmiechnęła się do Ciebie i podźwignęła Cię z łoża boleści. Pobożność Twojej rodziny daje mi, kochana święta Tereso, przykład ufnego zwracania się do Boga. Tym razem czynię to przez Twoje wstawiennictwo. Ześlij płatki róż zdrowia dla mojego dziecka, bardzo Cię o to proszę. Amen

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus – módl się za nami