Moi Drodzy, Siostry i Bracia w Karmelu.

Dzisiaj Święto ku czci Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego, niechaj Oni towarzyszą Wam i prowadzą ścieżkami, które sami przeszli. „Miłosierdzie Wam i pokój, i miłość niech będą udzielone obficie!”, a Najświętsza Dziewica z Góry Karmel niech czuwa nad Wami.

… Oto teraz jest czas właściwy, aby pielęgnować otrzymaną łaskę – chociaż zewnętrznie doświadczamy wielu niesprzyjających czynników; oto czas właściwy, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Naprawdę nosimy skarb łaski, chociaż jesteśmy naczyniami z gliny, lecz tylko dlatego, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Nie można wykluczyć Boga z własnego życia ani sprzyjać tej kulturze, która zapomniawszy o Nim kieruje się jedynie ludzką rachubą. Skoro Chrystus uczynił z Was „małą trzódkę”, to po to, abyście byli solą ziemi i światłem w tym świecie. Nie piszę chyba na wyrost, świat potrzebuje człowieczeństwa, pięknej normalności i świętej, którą można osiągnąć w Chrystusie. Nie zamykajcie się w lęku, żalu, czy jakichś osobistych urazach. Przebaczajcie sobie nawzajem, umacniajcie się dobrym słowem i pamiętajcie – powtórzę za św. Pawłem – nie bądźcie sobie nic dłużni poza wzajemną miłością!
Z P. Bogiem, o. Zenon Choma

14 listopada to Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego

Cała Rodzina Karmelitańska, która już żyje w Królestwie Niebieskim prowadzona przez Maryję stanowi dla nas wielką radość i chwałę dla Ojca Niebieskiego. Wszyscy Święci Karmelici dali się ukształtować na wzór Najświętszej Maryi Panny, żyli z Nią w bliskości i byli Jej apostołami. To od Niej nauczyli się żyć w Chrystusie, żyć miłością Chrystusa. Poświęcili swoje życie Kościołowi i duszom.

Módlmy się, aby przykład tych Świętych wychował nowe pokolenia Świętych braci i sióstr żyjąc z szacunkiem do Jezusa Chrystusa i służąc Mu z czystym sercem i czystym sumieniem, aby potrafili poświęcić się dzień i noc wraz z Maryją na kontemplację Słowa Bożego i wielkoduszną służbę ludzkości. Prosimy również, aby ten przykład naprawdę nas zarażał, przekazując nam ogromną i konkretną miłość do Chrystusa, do Kościoła i do całego świata.

HYMN
1 O Chryste, Zbawco ludzkości,
Czuwaj nad swymi sługami,
Wzruszony orędownictwem
Najświętszej Maryi Panny.

2 Niebieskich duchów zastępy
Wraz z patriarchów orszakiem,
Prorocy Sprawiedliwego,
Zło od nas wszelkie oddalcie.

3 Karmelu córki, synowie,
Dziewicy słudzy oddani,
Niech wasze modły to sprawią,
Byśmy zyskali zbawienie.

4 O męczennicy chwalebni,
Boga promienni wyznawcy,
Do nieba dojść nam pomóżcie
Waszym skutecznym błaganiem.

5 A wy, nietknięte dziewice,
Mnisi żyjący dla Pana
I wszyscy święci, uproście
Dla nas Królestwo Chrystusa.

6 Z Ojcem i Duchem Najświętszym
Tobie cześć, chwała, o Jezu,
Zrodzony z Panny Maryi, Matki
Ozdoby Karmelu. Amen.

Kościół jest niezawodnie Święty. Chrystus umiłował go jako Oblubienicę i wydał za nią samego siebie, aby ją uświęcić. Dlatego każdy w Kościele jest powołany do świętości. Kościół głosi tajemnicę paschalną świętych, którzy cierpieli z Chrystusem i są wraz z Nim uwielbieni, przedstawia wiernym ich przykład, który przyciąga wszystkich do Ojca przez Chrystusa i błaga o Boże dobrodziejstwa za ich zasługi. Święto obchodzone jest razem z kanonizowanymi i świętymi karmelitańskimi, wszystkimi sprawiedliwymi, członkami rodziny karmelitańskiej wszystkich języków, ras i narodów, których imiona są zapisane w Księdze Życia.

Spragnieni Nieba Rodzice św. Teresy z Lisieux

To oni wychowali Św. Teresę od Dzieciątka Jezus, 18 października 2015 roku Papież Franciszek ogłosił ich świętym małżeństwem. Przyjęli na świat dziewięcioro dzieci. Wśród nich była św. Teresa od Dzieciątka Jezus – doktor Kościoła.

Ta książka to fascynująca opowieść o życiu świętych Ludwika i Zelii Martin. Ich przykład, szczególnie wyrazisty w dobie kryzysu rodziny, pokazuje, jak wielkim powołaniem jest małżeństwo chrześcijańskie. Nie tylko ze względu na przekazanie wiary dzieciom, ale przede wszystkim na wspólną, małżeńską drogę do świętości.

Święci małżonkowie Ludwik Martin i Maria Zelia z domu Guérin świadczyli posługę chrześcijańską w rodzinie chrześcijańskiej, budując dzień po dniu środowisko pełne wiary i miłości. W tym klimacie zrodziły się powołania ich córek, w tym św. Teresy od Dzieciątka Jezus. – Papież Franciszek z homilii kanonizacyjnej, Rzym
Autor: Marek Wójtowicz SJ (ur. 1958 roku w Nowym Sączu) – jezuita, doktor teologii, rekolekcjonista, duszpasterz akademicki, wykładowca.

1 października – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Świecki Zakon Karmelitów Bosych serdecznie zaprasza na Mszę Św. dziękczynno-błagalną, w dniu 1 października o godz.18.30. Mszy Św. będzie przewodniczył o. Karmelita, który wygłosi też kazanie. W dniu wspomnienia św. Teresy od Dzieciatka Jezus dziękować będziemy Bogu za wyproszone łaski dla chorych i cierpiących dzieci, które polecamy orędownictwu św. Teresy. Ze względu na panującą epidemię Msza Św. będzie bez udziału dzieci. Zapraszamy tylko rodziców i opiekunów dzieci. Prosimy przynieść różyczki, które poświęci o. Karmelita.
Parafia NSPJ Bielsko-Biała

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Panie Jezu, Zbawicielu świata
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
zmiłuj się nad nami i wybaw nas od wszelkiego zła!
Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa,
który się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze
i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Matki Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas,
a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna.
Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen

Link do Nowenny do św. Józefa – 2020 r
Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej wiernej straży została powierzona sama Niewinność – Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna; przez ten podwójny Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię, strzeż mnie od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w jak największej czystości. Amen.

Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu …

… okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy autobiograficzne, C 25 r).
„Czuję przede wszystkim, że teraz zacznie się moje posłannictwo pociągania dusz do miłowania Boga tak,jak ja Go miłuję, wskazywania im mojej małej drogi. Jeśli Pan Bóg spełni moje pragnienie, moje niebo będzie aż do końca świata na ziemi. Tak, chcę, aby moje niebo polegało na czynieniu dobra na ziemi.
To nie jest niemożliwe, skoro nawet aniołowie, pogrążeni w wizji uszczęśliwiającej, czuwają nad nami”.

W związku z stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce polecamy wszystkie dzieci, a także osoby dotknięte koronawirusem św.Teresce oraz św.rodzicom Zelii i Ludwikowi Martin.